מוזיאון יהודי | יענקל'ס שטעטל - אתר העיירה היהודית | ערבי זמר

ערבי זמר ביענקל'ס שטעטל

ספטמבר - אוקטובר 2019   
טיש ארצישראלי 2019