מוזיאון יהודי | יענקל'ס שטעטל - אתר העיירה היהודית | ערבי זמר

ערבי זמר ביענקל'ס שטעטל

 אפריל-יוני בשטעטל
   
    
 טיש 2 2019