מוזיאון יהודי | יענקל'ס שטעטל - אתר העיירה היהודית | ערבי זמר

ערבי זמר ביענקל'ס שטעטל

 אפריל-יוני בשטעטל
   
 חנן בר סלע וחברים 2019   
 טיש ארצישראלי