מוזיאון יהודי | יענקל'ס שטעטל - אתר העיירה היהודית | ערבי זמר

ערבי זמר ביענקל'ס שטעטל

ינואר פברואר בשטעטל

     

בפברואר 2019

 

 

 

     

 

 אזלו הכרטיסים לאירוע המתקיים  ב 05.02.2019