מוזיאון יהודי | יענקל'ס שטעטל - אתר העיירה היהודית | ערבי זמר

ערבי זמר ביענקל'ס שטעטל

נובמבר - דצמבר 2019 ערב שירים רוסיים ונוסטלגיה