מוזיאון יהודי | יענקל'ס שטעטל - אתר העיירה היהודית | ערבי זמר

ערבי זמר ביענקל'ס שטעטל

 טיש ארצישראלי   
 אוגוסט-ספטמבר 2019